Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Bochnia”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 stycznia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 501125 - N - 2018 z dnia 2018-01-04r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,m,301787,2018.html