Operacja pn. Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 stycznia 2018


Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji poprzez budowę 3 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Cerekiew, Gawłów, Gorzków. Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową”.

Przewidywane wyniki operacji:
W wyniku realizacji operacji powstaną 3 siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Cerekiew, Gawłów, Gorzków.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”