Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 stycznia 2018


Operacja pn. „Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: „Ocalenie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy 2 zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie gminy Bochnia w miejscowościach Bogucice i Cerekiew .

Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.”
Przewidywane wyniki operacji:
W wyniku realizacji operacji dwa zabytkowe obiekty zostaną poddane pracom konserwatorskim, restauratorskim.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”