CHEŁM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dziaki oznaczone nr 131/4 o pow.0.07 ha131/6 o pow.0.05 ha, 131/7 o pow. 0.02 (nieruchomość niezabudowana) – obj.KW- TR1O/00054231/3, obj.KW- TR1O/00054233/7, TR1O/00059307/2 (dz.III i IV bez obciążeń). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem R2 – tereny rolne bez prawa zabudowy w strefie występowania potencjalnych zagrożeń osuwania się mas ziemnych.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie