Majkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 maja 2018

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 457 o pow.0.04 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00069020/9 - właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

Działka nr 457  oznaczona jest symbolami: MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , KDZ – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plan zagospodarowania

    plan zagospodarowania