Gmina Bochnia zawarła umowę na budowę sali gimnastycznej w Łapczycy !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 lutego 2018

Dnia 5 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Bochnia, została zawarta umowa z firmą "MATEO" PBU-H Józef Firmuga na budowę sali gimnastycznej w Łapczycy - I etap o wartości 5 391 959,79 zł brutto.

W ramach I etapu budowy sali gimnastycznej w Łapczycy zostanie wykonany stan surowym zamknięty wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. W pierwszej kolejności tj. w 2018 r. zostaną wykonane roboty ziemne, palowanie; zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe; roboty instalacyjne i sieci: instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, kanalizacja deszczowa wewnętrzna.

W kolejnym roku zgodnie harmonogramem zostaną wykonane fundamenty i izolacje, ściany i strop piwnic; stan surowy zamknięty: ściany konstrukcyjne, strop i klatki schodowe, konstrukcja dachu, komin, pokrycie dachu, stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa; zagospodarowanie terenu: mury oporowe i schody; roboty instalacyjne i sieci- deszczowa wewnętrzna.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie