Budowa obiektów małej architektury – zielonych siłowni na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 czerwca 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 566771-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1457123,budowa-obiektow-malej-architektury-zielonych-silowni-na-terenie-gminy-bochnia.html