Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 czerwca 2018

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie z poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bochnia”.

W ramach projektu mieszkańcy otrzymają dofinansowanie w wysokości 85% kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z dachów i elewacji zarówno budynków mieszkalnych jak i gospodarczych. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2020.

Łączna wartość projektu 216 257,32 zł.


Poniżej znajduje się wykres obrazujący skalę wydatków jakie na ten cel były przeznaczane na przestrzeni ostatnich lat.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie