Zakup energii elektrycznej dla obiektów gminy Bochnia, SPGZOZ, GCKCZIS, Krytej Pływalni i GZWIK sp. z o.o.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 czerwca 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 578943-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1466405,zakup-energii-elektrycznej-dla-obiektow-gminy-bochnia-spgzoz-gckczis-krytej-plywalni-i-gzwik-sp-z-oo.html