Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia – etap II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 lipca 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 582885-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1469149,przebudowa-i-remont-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-bochnia-etap-ii.html