Remont dróg gminnych na terenie gminy Bochnia w miejscowościach Baczków, Brzeźnica, Buczyna i Proszówki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 lipca 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 583738-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1470062,remont-drog-gminnych-na-terenie-gminy-bochnia-w-miejscowosciach-baczkow-brzeznica-buczyna-i-proszowk.html