Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 lipca 2018

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” działająca na terenie gmin:
Szczurowa, Drwinia, Bochnia, Rzezawa, Koszyce, gmina i miasto Nowe Brzesko oraz miasto i gmina Kazimierza Wielka, informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Pliki do pobrania