Adaptacja pomieszczeń budynku w Majkowicach na Klub Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 lipca 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 587288-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1472253,adaptacja-pomieszczen-budynku-w-majkowicach-na-klub-seniora.html