Modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ponowny)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 601069-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1480512,modernizacja-budynku-przedszkola-w-moszczenicy-wraz-z-zagospodarowaniem-otoczenia-ponowny.html