Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereniegminy Bochnia oraz utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 sierpnia 2018

 

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 - 08 - 2018 roku

 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1487909,odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-na-terenieg.html