Remont drogi gminnej Baczków, droga na działce nr ewid. 499 nr 580829K w miejscowości Baczków w km 0+000 – 0+340

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 listopada 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 645469-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1513022,remont-drogi-gminnej-baczkow-droga-na-dzialce-nr-ewid-499-nr-580829k-w-miejscowosci-baczkow-w-km-000.html