Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2018

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2018/S 215-492238 z dnia 08 - 11 - 2018 roku

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1513262,odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-na-terenie-.html