Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie, Bogucicach i Łapczycy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 czerwca 2019

                                             Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie, Bogucicach i Łapczycy

Więcej informacji odpowiednio na stronach:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1624215,ogloszenie-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-gminnych-w-baczkowie.html

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1624218,ogloszenie-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-gminnych-w-bogucicach.html

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1624219,ogloszenie-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-gminnych-w-lapczycy.html