Jesteś tutaj: Start / Strona główna / Ogłoszenie

Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 września 2019

wpis

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 00050.144.2019 Wójta Gminy Bochnia z dnia 02 września 2019 r. ogłaszamy rozpoczęcie konsultacji „ Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 02 września 2019 r. do 13 września 2019 r.

W terminie przeprowadzenia konsultacji organizacje pozarządowe mogą zgłaszać opinie i uwagi do załączonego projektu w następujący sposób:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bochnia: 32-700 Bochnia, ul Kazimierza Wielkiego 26  z dopiskiem – „ Konsultacje społeczne”

2)  w formie elektronicznej przesłane na adres: ug@bochnia-gmina.pl

 

Opinie i uwagi dostarczone po dacie 13 września 2019 r. nie będą rozpatrywane.