Remont drogi gminnej nr 581120K Nieszkowice Wielkie – droga na działce nr ewid. 226 w km 0+000 – 0+400 w miejscowości Nieszkowice Wielkie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 września 2019

 Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 595663-N-2019 z dnia 2019-09-10r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1658013,remont-drogi-gminnej-nr-581120k-nieszkowice-wielkie-droga-na-dzialce-nr-ewid-226-w-km-0000-0400-w-mi.html