XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 października 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 25 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1.     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2019-2031.

2.     zmiany Uchwały Nr X/90/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K w km 2+260 do km 3+253 w miejscowości Nieszkowice Małe oraz w km od 4+810 do km 5+010 w miejscowości Stradomka, powiat bocheński”.

VI.    Wręczenie nagród Wójta Gminy Bochnia dla szkół, które zajęły najwyższe lokaty w ogólnej klasyfikacji międzyszkolnych zawodów sportowych w Gminie Bochnia w roku szkolnym 2017/2018;

VII.    Wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendia Wójta Gminy Bochnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki oraz za wybitne osiągnięcia sportowe;

VIII.    Wręczenie nagród Wójta Gminy Bochnia, przyznanych nauczycielom szkół i przedszkoli z Gminy Bochnia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

IX.    Zapytania i wolne wnioski.

X.     Zakończenie obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.      

Link do transmisji