Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm, 60-120mm z przeznaczeniem do wykonania remontów/bieżącej konserwacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 lutego 2020

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 510785-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1725207,zakup-i-dostawa-kruszywa-kamiennego-lamanego-o-uziarnieniu-0-31-mm-12-31mm-30-60mm-0-60mm-60-120mm-z.html