Adaptacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Nieprześni na Klub Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 maja 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 539120-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1762797,adaptacja-pomieszczen-budynku-swietlicy-wiejskiej-w-nieprzesni-na-klub-seniora.html

 

Transmisja z otwarcia ofert https://www.youtube.com/watch?v=uF4fcnxyByQ