K O M U N I K A T !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 lipca 2020

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa małopolskiego, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Urząd Gminy Bochnia  przypomina mieszkańcom Gminy Bochnia, osobom czasowo przebywających na terenie Gminy i gościom odwiedzającym nasze rodziny, przebywającym na urlopach, o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniających specyfikę funkcjonowania różnych obszarów naszego codziennego życia.

APELUJEMY do wszystkich o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej oraz ograniczenie kontaktów społecznych np. wesela, przyjęcia okolicznościowe, zebrania, spotkania itp. oraz o zachowanie bezpiecznej odległości.

Wszelkie informacje na temat rozprzestrzeniania się wirusa, sposobu postępowania, nakazów i zakazów związanych z występowaniem epidemii znaleźć można na stronach internetowych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia.