Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa polegająca na budowie chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych w miejscowości Baczków, odc. 0,40 km od 1+704 do 1+824

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 września 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 585420-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa polegająca na budowie chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych w miejscowości Baczków, odc. 0,40 km od 1+704 do 1+824".

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1815882,przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-965-zielona-limanowa-polegajaca-na-budowie-chodnika-sieci-kanalizac.html