K O M U N I K A T !!!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 października 2020

ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy, że w dniach 6 – 9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe)dotyczący zagrożenia z powietrza.

Poniżej przedstawiamy dla przypomnienia podstawowe dane dot. alarmowania i ostrzegania ludności praz sygnały alarmowe:


I. Wyróżniamy następujące kategorie komunikatów alarmowych :

 • ostrzegające - przekazują informację o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach, są przekazywane przez organy wykrywające lub określające stan zagrożenia do organów odpowiedzialnych za alarmowanie i uprzedzanie;
 • alarmujące - przekazują ustalone wcześniej sygnały lub komunikaty informujące o bezpośrednim niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza i skażeń;
 • uprzedzające - informują o grożącym niebezpieczeństwie skażeń promieniotwórczych, chemicznych lub zakażeń biologicznych, przekazywane są z odpowiednim wyprzedzeniem.


II. Do ogłaszania / odwoływania alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 • systemy alarmowe miast;
 • rozgłośnie lokalnego radia lub telewizji;
 • radiowęzły radiofonii przewodowej; 
 • syreny alarmowe włączane przy użyciu centrali alarmowej;
 • sygnały alarmowe, informujące o rodzaju zagrożenia;
 • megafony znajdujące się na terenie PKP;
 • zastępcze środki alarmowe - dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.

 

III. Rodzaje alarmów:

 • alarm powietrzny;
 • alarm o skażeniach;
 • uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami;
 • uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami.
 • uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska;