Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 października 2020

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia

 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania rozwoju

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania

Wzór formularza uwag do wyłożenia projektu zmiany studium