Ankieta dotycząca ubóstwa energetycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 kwietnia 2022

W związku z obowiązkiem wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. oraz utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Bochnia przeprowadza analizę zjawiska ubóstwa energetycznego występującego na terenie Gminy Bochnia.

 

„Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlenia i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej w domu.”

Istnieją trzy główne przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego:

1. Niewystarczające możliwości finansowe, uniemożliwiające dokonywanie systematycznych opłat

2. Niska efektywność energetyczna budynku, elementy charakterystyki budynków (wiek budynku, powierzchnia, rodzaj źródła ogrzewania)

3. Brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii

Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia i złożenia w tut. Urzędzie załączonej ankiety, w terminie do 20 czerwca 2022 r.  Dane zebrane podczas ankietyzacji pozwolą na identyfikację osób, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie (np. Programu Czyste Powietrze), w kolejnym kroku zostanie rozpatrzona realizacja innych programów osłonowych dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, w postaci dopłat do wyższych kosztów ogrzewania czy też realizacja programu Stop Smog poprzez dofinansowanie wymiany kotłów i termomodernizacji.

Pliki do pobrania