Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi woj. nr 965 Zielona–Limanowa polegającej na budowie chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie zjazdów w msc. Baczków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 maja 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00160244/01 z dnia 16.05.2022r.

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/60676/details