Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia oraz przebudowa przepustów w ciągu dróg gminnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 czerwca 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00211259/01 z dnia 15 czerwca 2022roku

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/63974/details