Rozbudowa sieci wodociągowej w Nieprześni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 sierpnia 2022

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00302468/01 z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Termin składania ofert 29 - 08 - 2022 rok, godz. 10:00

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/69417/details