Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28.04.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.78.2022. PS, udzielającej Zarządowi Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę rowów drogowych wraz z istnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 września 2022

Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28.04.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.78.2022. PS, udzielającej Zarządowi Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę rowów drogowych wraz z istniejącymi przepustami pod zjazdami, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzenie nimi wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada, do rowu drogowego, w miejscowościach Zawada i Nieprześnia, gmina Bochnia.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie