Dofinansowanie do magazynów energii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 lipca 2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Bochnia działając w interesie swoich mieszkańców zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach programu Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A, Magazyny energii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie na poziomie do 85% kwoty brutto inwestycji, co oznacza, że po stronie mieszkańca będzie obowiązywał wkład własny w wysokości co najmniej 15% plus wartość podatku VAT. 

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału Wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Ogólne założenia projektu:

- W projekcie mogą wziąć udział chętni właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Bochnia posiadający instalację fotowoltaiczną

- Zamontowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Bochnia jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Działania 2.7.

Gmina Bochnia zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej procedurze, wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, wytycznych, dokumentów programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania informacyjne:

- w dniu 11.07.2024 r. godz. 18:00 w WDL Łapczyca

- w dniu 16.07.2024 r. godz. 18:00 w WDL Łapczyca

Informacji dotyczących naboru uzyskać można telefonicznie w Urzędzie Gminy Bochnia w pok. 28  tel. 14 690 11 26 lub DOEKO Group – tel. 12 446 42 97.

Zapisy do projektu będą możliwe do 19.07.2024r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ankiety

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-07-05
Data publikacji:2024-07-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Grzymek
Liczba odwiedzin:139