BACZKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 443/12 o pow. 0.09  ha

Stan prawny: KW-TR1O/00050277/9 – właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MU – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo-usługowej, KDZ – tereny tras i  urządzeń komunikacji drogowej

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Galeria

  • Powiększ zdjęcie Baczków-plan

    Baczków-plan