STANISŁAWICE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 583/71  o pow.0.09 ha.

Stan prawny: KW -  TR1O/00081092/4 – właściciel Gmina Bochnia działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2 – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej, ZL1 - tereny zieleni izolacyjnej.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Galeria

  • Powiększ zdjęcie Stanisławice-plan zagospodarowania

    Stanisławice-plan zagospodarowania