Zwolnienia podatkowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na roczne zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą liczyć podmioty gospodarcze na terenie Gminy Bochnia.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy podejmujący działalność po raz pierwszy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w CEiDG lub KRS. 

Dla prowadzących już działalność gospodarczą również przewidziano przywileje podatkowe. W tym przypadku zwolnieniem od podatku od nieruchomości, objęte zostaną budynki lub ich części, w których podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji i usług z wyjątkiem handlu, pod warunkiem poniesienia nakładów finansowych związanych z ich remontem lub adaptacją. Wartość wydatków musi wynosić co najmniej trzykrotność należnego podatku od tychże nieruchomości. 

Podmiot gospodarczy musi zgłosić zamiar korzystania z pomocy de minimis oraz nie może posiadać zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.

Rada Gminy Bochnia podjęła również uchwałę o obniżeniu stawek podatków od środków transportowych.

Więcej szczegółów w:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców

    Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:6749