Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, na „Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków”

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/get/id,1222612.html