Gawłów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 października 2016

1.Położenie: Gawłów

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 595 o pow. 0.05 ha

3.Stan prawny: KW - TR1O/00068891/8 – właściciel Gmina Bochnia, dz.III i IV – b/o

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 3.000,00 zł za 1 ar netto

6.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plan zagospodarowania

    plan zagospodarowania