Sołectwo Proszówki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sołtys: Danuta Grudzień
tel. kom. 14 611 01 26
e-mail: proszowki@bochnia-gmina.pl


Proszówki liczą obecnie 1865 mieszkańców. Jest to podbocheńska miejscowość, która zo­stała utrwalona w literaturze przez Walerego Wie­logłowskiego (1805-1865) przebywającego tutaj do 1814 r. Tematem jego opowiadań sprzed dwóch wieków, jest rzeka Raba nazywana rozmaicie, choć zawsze serdecznie – raz „rozkosznicą”, innym znów razem „rzeką czarów”. Z Proszówek tylko krok do rezerwatu „Dębina”, położonego na skraju Puszczy Niepołomickiej. Utworzony został w 1957 r. Na te­renie o powierzchni 13,14 ha rosną wspaniałe, dwu­stuletnie dęby szypułkowe o obwodach pni przekra­czających nierzadko 300 cm. Znajduje się tutaj nowy kompleks szkolno-sportowy, w skład którego wcho­dzą: szkoła (podstawowa i gimnazjum), Kryta Pły­walnia ogrzewana kolektorami słonecznymi (jedyny tego typu obiekt w Małopolsce) oraz Sztuczne Lodo­wisko, „zielona” siłownia, skatepark i zespół boisk. Komunikacja autobusami RPK z centrum Bochni.

W miejscowości tej znajdują się:

  • Zespół Szkół Gminnych, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
  • Kryta Pływalnia,
  • Sztuczne Lodowisko,
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia,
  • Ochotnicza Straż Pożarna.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb sołectwa Proszówki

    Herb sołectwa Proszówki