Ponowny przetarg na "Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bochnia"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 maja 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 519691-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1326377,wykonanie-dokumentacji-projektowej-z-uzyskaniem-prawomocnej-decyzji-pozwolenia-na-budowe-i-swiadczen.html