Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach gm. Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 lipca 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 545406 - N - 2017 z dnia 2017-07-05 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1338957,wykonanie-dokumentacji-projektowej-z-uzyskaniem-prawomocnej-decyzji-pozwolenia-na-budowe-i-swiadczen.html