Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia w miejscowościach Buczyna, Nieszkowice Małe, Grabina, Gierczyce, Łapczyca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 grudnia 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  629217-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1392182,odsniezanie-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-bochnia-w-miejscowosciach-buczyna-nieszkow.html