Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 grudnia 2017

 
Operacja pn. "Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
„Celem operacji jest rozwój usług turystycznych na terenie LSR, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez budowę 3 siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w miejscowościach: Baczków, Damienice, Stanisławice. Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową”

Przewidywane wyniki operacji:
W wyniku realizacji operacji powstaną 3 siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw w miejscowościach: Baczków, Damienice, Stanisławice.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”