Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 grudnia 2017

wpisNa podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Bochnia informuje że w dniu 28.12.2017r., na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej MAX Import-Export Ewelina Stefańska  Proszówki 34, 32-700 Bochnia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: 

„Budowa budynku hali  magazynowo-usługowej wraz z częścią socjalno-biurową i pozostałą infrastrukturą na działce nr 127/1 (z podziału działki 127) w m. Cikowice, gmina Bochnia”.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy  w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia pok. 2, od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu.

Powyższe obwieszczenie umieszczono: 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia
- na stronie BIP Urzędu Gminy Bochnia