Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.10.2023 z dnia 16.10.2023r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 120/1 o powierzchni 0,0132 ha powstałą w w

25 października 2023

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.10.2023 z dnia 16.10.2023r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 120/1 o powierzchni 0,0132 ha powstałą w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 120 położoną w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: [120102_2], Bochnia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0019, Nieprześnia, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.10.2023 z dnia 16.10.2023r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 120/1 o powierzchni 0,0132 ha powstałą w w

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.44.2023 z dnia 16.10.2023r. o ustaleniu odszkodowania w odniesieniu do nieuregulowanego udziału za prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 28/4 o powierzc

25 października 2023

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.44.2023 z dnia 16.10.2023r. o ustaleniu odszkodowania w odniesieniu do nieuregulowanego udziału za prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 28/4 o powierzchni 0,0079 ha powstałą w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 28/1 położoną w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: [120102_2], Bochnia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0030 Zawada, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.44.2023 z dnia 16.10.2023r. o ustaleniu odszkodowania w odniesieniu do nieuregulowanego udziału za prawo własności do części nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 28/4 o powierzc

Webinar Smart City - Smart Villages

25 października 2023

Zapraszamy na bezpłatny webinar: ,,Smart City - Smart Villages jako inteligentna, przyjazna kooperacja, wyzwania innowacyjne dla środowiska, mieszkańców i biznesu"

Czytaj więcej o: Webinar Smart City - Smart Villages

Poniedziałki z Doeko

23 października 2023

Zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego, średniego dla OSP Pogwizdów

18 października 2023

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2023/BZP 00450159  z dnia 18 października  2023 roku

Czytaj więcej o: Zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego, średniego dla OSP Pogwizdów

WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY DLA MĘŻA ZAUFANIA

18 października 2023

W celu wypłaty diety dla mężów zaufania należy złożyć wniosek o wypłatę diety oraz dołączyć do niego zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej.

Wypłata następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku i po dokonaniu weryfikacji czasu pracy męża zaufania z prowadzoną przez Obwodową Komisję Wyborczą ewidencją czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym.

Czytaj więcej o: WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY DLA MĘŻA ZAUFANIA

Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 16 szt. drzew "na pniu"- rosnących na działce nr 16, w miejscowości Brzeźnica, Gmina Bochnia

18 października 2023

Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 16 szt. drzew "na pniu"- rosnących na działce nr 16, w miejscowości Brzeźnica, Gmina Bochnia.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 16 szt. drzew "na pniu"- rosnących na działce nr 16, w miejscowości Brzeźnica, Gmina Bochnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3-ech lat

18 października 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3-ech lat

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3-ech lat

Wszczęcie postępowania dotyczące Rozbudowy drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 9+078 – 10+836 w miejscowości Brzeźnica.” Inwestor: Zarząd Powiatu Bocheńskiego ul. Kazimierza W

12 października 2023

Wszczęcie postępowania dotyczące Rozbudowy drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 9+078 – 10+836 w miejscowości Brzeźnica.” Inwestor: Zarząd Powiatu Bocheńskiego ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania dotyczące Rozbudowy drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 9+078 – 10+836 w miejscowości Brzeźnica.” Inwestor: Zarząd Powiatu Bocheńskiego ul. Kazimierza W

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego z dnia 05.10.2023r., znak: GN.683.1.105.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności działki ewidencyjnej położonej w województwie małopolskim, powieci

12 października 2023

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego z dnia 05.10.2023r., znak: GN.683.1.105.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności działki ewidencyjnej położonej w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: [120102_2], Bochnia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0027, Stradomka, oznaczonej numerem 155/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej numer 155.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego z dnia 05.10.2023r., znak: GN.683.1.105.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności działki ewidencyjnej położonej w województwie małopolskim, powieci