Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie

21 września 2022

Ogłoszenie

21 września 2022

Ogłoszenie

21 września 2022

Ogłoszenie

21 września 2022

Akcja szczepienia lisów

21 września 2022

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

20 września 2022

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00356024/01 z dnia 20 września 2022 roku

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia
Przejdź do -

Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28.04.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.78.2022. PS, udzielającej Zarządowi Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę rowów drogowych wraz z istnie

15 września 2022

Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28.04.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.78.2022. PS, udzielającej Zarządowi Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę rowów drogowych wraz z istniejącymi przepustami pod zjazdami, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzenie nimi wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada, do rowu drogowego, w miejscowościach Zawada i Nieprześnia, gmina Bochnia.

Czytaj więcej o: Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28.04.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.78.2022. PS, udzielającej Zarządowi Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę rowów drogowych wraz z istnie

Aktywna Tablica (2022)

9 września 2022

Dwie szkoły z Gminy Bochnia uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica".

Środki trafią do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowicy oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławicach. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi prawidłowy proces kształcenia.

Łączna wartości zadania to kwota 87 500 zł z czego środki z dotacji przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego stanowią kwotę 70 000 zł a wkład własny gminy wynosi 17 500 zł.

Czytaj więcej o: Aktywna Tablica (2022)