GMINA BOCHNIA

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce

3 stycznia 2018

 

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji poprzez budowę 3 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Nieprześnia, Nieszkowice Małe, Stradomka. Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową”.


Przewidywane wyniki operacji:
W wyniku realizacji operacji powstaną 3 siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Nieprześnia, Nieszkowice Małe, Stradomka.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”