GMINA BOCHNIA

Zaproszenie na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

13 marca 2018

Nadwiślańska Grupa Działania ”E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, które zostaną przeprowadzone przez pracowników biura LGD w każdej gminie członkowskiej

Spotkania skierowane są w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” czyli wszystkich osób oraz instytucji, które chcą skorzystać z możliwości dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER. Podczas konsultacji będą omawiane w szczególności warunki i sposoby realizacji 
i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych:

22.03.2018 r. – czwartek

godz. 07:30 - 09:30   Biuro Nadwiślanskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- Szczurowa

godz. 10:00 - 12:00   Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini, z siedzibą w Grobli – Gmina Drwinia

godz. 12:30 - 14:30   Urząd Gminy Koszyce

godz. 15:00 - 17:00  Wiejski Dom Ludowy w Łapczycy – Gmina Bochnia

 

23. 03.2018 r. – piątek

godz. 07:30 - 09:30   Urząd Gminy Rzezawa

godz. 10:30 - 12:30   Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

godz. 13:00 - 15:00   Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji -  Nowe Brzesko