GMINA BOCHNIA

Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Bochnia

11 maja 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 556857-N-2018 z dnia 2018-05-11r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1449374,budowa-obiektow-malej-architektury-na-terenie-gminy-bochnia.html