GMINA BOCHNIA

Rozbudowa budynku wiejskiego domu ludowego w Łapczycy o garaż jednostanowiskowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z przebudową istniejących pomieszczeń – II ETAP

16 maja 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 558878-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1450735,rozbudowa-budynku-wiejskiego-domu-ludowego-w-lapczycy-o-garaz-jednostanowiskowy-dla-ochotniczej-stra.html